RENOVACIO IMATGE MONUMENT RIU XÚQUER

07/04/2018

Es proposa la inserció d'aigua amb fonts i una zona estanca amb llit de pedres de canto rodat, es pensa en incorporar com en el disseny inicial cuatre tarongers i canviar el sol per un altre més resistenT conservant el concepte original.

  • COMPARTIR